ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Գործարանային 3/2/1-2

Thumbnail link to URL

Caption placed here